malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)


Penalty sa mga illegal na tumatanggap ng Seikatsu Hogo (SH)

Mar. 06, 2017 (Mon)


For your remittance services needs, apply now at Seven Bank Remittance.


Sa mga tumatanggap na kababayan natin ng SH dito sa Japan, be aware na meron ding nakalaang kaparusahan o penalty sa mga taong tumatanggap nito ng illegal. So make sure na yong pagtanggap nyo ba ng assistance na ito ay naayon ba talaga sa inyong pangangailangan at wala kayong nilalabag na rules tungkol dito.


Ayon sa law nila, ang penalty na nakalaa...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.