malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)


COE Application for Kids (Not Married) Invited by Pinoy Parents With Long Term Visa

Mar. 03, 2015 (Tue)


For your remittance services needs, apply now at Seven Bank Remittance.


Kung kayo ay Long Term Visa holder here in Japan at meron kayong anak sa Pinas na gusto nyong dalhin sa Japan upang makasama na ninyong manirahan dito, you can apply COE para sa anak ninyo na gagamitin nya sa visa application. Sa mga Pinay po dyan na meron mga anak sa pagkadalaga at gusto nilang kunin, ito ang COE na dapat ninyong apply.


To apply for a COE ng anak ninyo, ito po...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.