malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Ano ang napapaloob na mga assistance benefit sa Seikatsu Hogo?

Jan. 20, 2015 (Tue)


SBI Remit, for faster remittance service to the Philippines.


Ang Seikatsu Hogo ay hindi lamang iisang Assistance benefit. Ito ay binubuo ng mga ibat ibang assistance benefit na syang isasama sa inyong application base sa condition ng pamumuhay ninyo dito sa Japan. Mula sa pagbubuntis at panganganak ninyo, hanggang sa kamatayan ng isang tao, may mga assistance benefit na binibigay ang government here na syang napapaloob sa Seikatsu Hogo.


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Ang mga assistance benefit na napapaloob...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.