malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


List of IDs acceptable by Philippine Consulate Office

Mar. 05, 2015 (Thu)


Sa renewal application ninyo ng passport dahil sa ito ay nawala, nasira or meron mga information na mali, may mga kinakailangang information na dapat ninyo submit sa kanila upang mapatunayan ang inyong identity at isa na dito ay ang valid ID ninyo.


Ayon sa homepage ng Philippine Consulate...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.