malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


COE Application for Husband/Wife Invited by Partner under JPEPA(Nurse/Caregiver) Visa

Feb. 18, 2015 (Wed)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Sa mga pumasok here in Japan na medical workers (Nurse/Caregiver) under JPEPA, isa sa mga napapaloob sa agreement ay ang pagpapapunta ng inyong family dito sa Japan kapag kayo ay nakapasa sa licensure examination at gustong ipagpatuloy ang pagtatrabaho dito. Pwede ninyong isabay ang COE application ng inyong asawa at anak para isang set of documents na lang ang dapat ninyong ihanda.


Kung nais ninyong kunin ang inyong asawa...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.