malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Magkano ang maaaring matanggap sa Seikatsu Hogo benefit?

Jan. 20, 2015 (Tue)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Ang natatanggap na pera ng mga Seikatsu Hogo applicant ay hindi pare-pareho, kaya walang makakapagsabi sa inyo kung magkano talaga ang matatanggap nyo hanggat di kayo nakakapag-apply nito at hindi nyo natatanggap ang first month support ninyo at the time na maaprobahan. Pero para magkaroon kayo ng idea kung mga magkano ang tinatanggap ng mga Seikatsu Hogo applicants monthly, lets have a simple simulation here.


As you already know, meron walong klasen...



SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.