malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Penalty sa mga nagtatrabaho o gumagawa ng activity ng walang kaukulang permit

Feb. 01, 2017 (Wed), 451 views


For your documents translation, contact us here in MALAGO.Ang ilang type ng visa na binibigay ng Japan Immigration ay meron mga limitation. At kung kayo ay gagawa ng mga activity na labas sa limitation na ito, masasabing ito ay illegal at punishable by immigration law. Kung nais ninyong magsagawa ng activity na beyond sa allowed ng visa na hawak ninyo, kailangan ninyong kumuha ng permit sa immigration. Ito ang tinatawag na SHIKAKUGAI KATSUDOU KYOKA in Japanese.


For example, kung STUDENT VISA ang hawak...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.