malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Ano ang tinatawag na INCOME TAX or definition nito dito sa Japan?

Jan. 11, 2018 (Thu), 367 views


For your documents translation, contact us here in MALAGO.Ang INCOME TAX ay isang uri ng TAX na binabayaran sa government ng mga mamamayan dito sa Japan mula sa kinita nila sa loob ng isang taon. To be exact, ang amount na inyong kinita mula January 1 hanggang December 31 ng isang taon. Mula sa amount na ito, malalaman kung magkano ang dapat ninyong babayarang tax using a simple computation na kanilang itinakda.


Walang exemption dito, kahit bata o mata...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.