malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Saan pwedeng mag-apply ng travel clearance?

Feb. 24, 2015 (Tue)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Ang travel clearance ay kailangan nyo lang apply kung ang citizenship ng anak nyo na minor age ay Filipino at ito ay palabas ng bansang Pinas papunta sa ibang bansa. So it means na makukuha nyo lang ang document na ito sa Pinas at hindi san mang Consulate of Embassy ng Pinas sa ibang bansa.


After na maihanda nyo na lahat ng kailan...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.