malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Top 3 best town to live in Kanto Area 2017

Oct. 09, 2017 (Mon), 400 views


For your documents translation, contact us here in MALAGO.



For this year 2017 na ranking about sa mga magandang town to live in Kanto area, ito po ang ranking naman. Ang survey na ito ay ginagawa naman ng SUUMO na isang real state company. Kung kayo ay may plan na tumira sa mga lugar na ito at walang masyadong pera na pang rent ng bahay, its advisable na iwasan nyong mangupahan sa lugar na ito dahil naman talagang mahal ang upa per month kahit na maliit pa ang space. Here is the ranking.


TOP 1 KICHIJOUJI Ang lugar na ito ay si...



SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.