malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Ano ang importance ng pag-apply ng My Number ID?

Nov. 24, 2015 (Tue)


Kung natanggap na ninyo ang NOTIFICATION CARD (NC) ng My Number na pinadala ng local municipality sa lugar ninyo meron itong kasamang application form para sa pagkuha ng My Number ID. Ang pagkuha ng My Number ID ay hindi sapilitan or mandatory. Kung sapat na ang NC na pinadala sa inyo na naglalaman ng My Number ninyo, walang magiging problem tungkol dito.


Ang NC ay isang papel lamang, at kung it...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.