malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)


Paano ang computation ng INCOME TAX mula sa inyong monthly salary?

Jan. 11, 2018 (Thu)


For your remittance services needs, apply now at Seven Bank Remittance.


So here it is, ang answer po sa mga katanungan ng mga nagtatanong here in MALAGO kung paano nako-compute ng company or employer ang INCOME TAX na binabawas mula sa ating natatanggap na MONTHLY SALARY.

Ito ay isang sample computation lamang subalit maaari rin ninyong magamit upang ma-compute ninyo kung tama ba ang INCOME TAX na binabawas sa inyo base sa inyong kinita sa isang buwan.


So lets say na ang mga amount sa baba ay...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.