malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Sundin ang batas ng Pinas kahit na PR sa Japan kung Pinoy ang citizenship

Dec. 10, 2016 (Sat)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


It seems na meron sa ating mga kababayan here na ang pakiramdam nila ay Japanese na sila kapag nakatira na here ng matagal kaya ang akala nila ay batas na rin ng Japan ang dapat nilang sundin kahit na Pinoy pa rin ang citizenship nila.


Isa sa madalas namin matanggap na soudan...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.