malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Ano ang mga penalty sa illegal na tumatanggap ng Seikatsu Hogo benefit?

Jan. 28, 2015 (Wed)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Kapang ang isang applicant ng benefit na ito ay napatunayan na tumatanggap illegally, meron punishment na ipapataw sa kanya na akma sa kanyang nagawang kasalanan base sa nakasaad sa law and guidelines ng Seikatsu Hogo na isinabatas ng Ministry of Labor ng Japan.


Isa sa madalas na parusang binibigay nil...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.