malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Sino sino ang nangangailangan ng travel clearance?

Feb. 24, 2015 (Tue)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Para sa mga parents or sa mga taong nasa wastong edad na, hindi nyo na kailangan pa ang travel clearance upang makalabas ng bansa natin papunta ng ibang bansa. Pero kung kayo ay minor age pa tulad ng mga anak ninyo, kinakailangan nyong kumuha ng document na ito.


Kung ang minor age na anak ninyo na Fili...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.