malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Magkano ang kailangang bayaran na travel tax?

Feb. 19, 2015 (Thu)


Ang babayaran mong travel tax rate ay nakadepende sa klase ng plane ticket ninyo. Iba ang travel tax na binabayaran ng mga nakasakay sa first class at iba rin ang mga nakaupo sa economy class lang.


Travel tax rate ay meron tatlong klase. ...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.