malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)


Penalty sa mga Imitation Marriage violators (Third Penalty: Broker)

Feb. 27, 2017 (Mon)


For your remittance services needs, apply now at Seven Bank Remittance.


Sa part 1 and part 2 ng usaping ito, tinalakay natin ang mga penalty na nakatakda para sa mga violators ng gawaing ito. Sa una ay penalty sa mga nagpakasal ng peke para sa kanilang kapakanan, then sa pangalawa naman ay meron kinalaman sa visa na maibibigay nila sa kanilang asawa.


Sa part na ito, tatalakayin naman natin ...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.