malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Ano ang pagkakaiba ng My Number ID sa My Number Notification Card?

Nov. 24, 2015 (Tue)


Ang pagkakaroon ng My Number ay isang system na pina-iiral ng Japanese government, kaya lahat ng tao dito sa Japan na meron registered address sa kanilang local municipality ay magkakaoon nito kahit na hindi nila gustohin.


Sa pagbigay sa inyo ng My Number informa...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.