malago logo    Home    About Us    Forum    News

Portal Top


Syakai Hoken (Japan Social Insurance)


This is a compilation of some information tungkol sa SOCIAL INSURANCE dito sa Japan. You need to know this para alam mo kung ano-ano ang binabayaran ninyo.


Ano ang tinatawag na SYAKAI HOKEN dito sa Japan (Part 1)?
Ano ang tinatawag na SYAKAI HOKEN dito sa Japan (Part 2)?
Ano-ano ang mga Social Insurance deducted to your salary or income?
Ilang percent ang nakakaltas sa sahod para sa social insurance & taxes?
Ano mangyayari sa inyong syakai hoken kung lilipat kayo ng company?
Unpaid syakai hoken, anong dapat gawin?
Binabayarang syakai hoken, hindi pwedeng mag-doble
Kelan mag-uumpisa ang bayarin ninyo ng syakai hoken dito sa Japan?
Bakit ang BONUS ay meron ding bawas para sa syakai hoken?
No syakai hoken contribution for short term visitors in Japan
Unpaid syakai hoken, anong mangyayari kapag lumipat ng tirahan?
How to confirm your contribution sa syakai hoken?