malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Important Memo


Important information, news and memorandum issue by Japan Immigration Office and Japan government.


Pagkakaiba ng careworker trainee sa mga careworker under JPEPA
Visa Extension application, magiging online na by year 2018
Penalty for illegal gold smuggling, lalong patitibayin
Free college education for low income family, isasabatas
Nenkin (Pension) Rate, tumaas simula September 2017
Careworker trainee, maaaring mabigyan ng CAREWORKER WORKING VISA
Forest Tax, isasakatuparan simula year 2024
Employee with 800 lapad na salary yearly, itataas ang tax
Paano ninyo malalaman kung meron kayong matatanggap na BONUS?
Seikatsu Hogo (SH) Benefit, bababa ng almost 10% starting year 2018
Forest tax collection approved, start from year 2024
Departure Tax aprobado na, start January 2019
Income tax increase for higher earners, aprobado na
Mga pagbabagong nangyari sa mga taxes here in Japan for 2017
My Number, kailangan na sa pag-open ng bank account
Spouse annual salary limit, magiging 150 lapad na starting Jan 1
Okinawa to accept Filipino careworkers student under scholarship program
Scammers, utang issue, top inquiry in MALAGO for year 2017
Age ng pangtanggap ng Nenkin (Pension), babaguhin
47 Vietnamese, deported using charter plane
Unpaid salary, pinakamaraming reklamo ng mga trainees for year 2017
Japan Pension Office, mangungumpiska ng ari-arian sa mga hindi nagbabayad ng Nenkin (Pension)
Grant-type Scholarship here in Japan, to start this year
Bagong visa implementation, panukala ng present Japan administration
500,000 Workers, papasukin ng Japan sa new visa implementation
Comprehensive unit agency, bubuoin para mahuli ang mga ovestayer at illegal workers
Age of Adulthood sa Japan, magiging 18 YEARS OLD na
Minimum per hour wage sa Japan, itataas ng 26 YEN
Pinoy, number two sa dami ng refugee applicants
Factory Visa, pinag-aaralang isama sa new visa implementation
First batch Pinoy careworker scholars, pumasok na sa Okinawa