malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Pinoy Scams in Japan


Information about common scams made by Pinoy itself, where their common victims are also our Kababayan.


Mag-ingat sa mga Real State Scam na kumakalat now here in Japan
Gold investment na nagkalat, maraming nalokong mga Pinoy din sa Japan
Mag-ingat sa mga plane ticket scam na kumakalat here in Japan
Paluwagan na nauuwi sa lokohan, isang madalas na issue ng mga Pinoy sa Japan
Panloloko sa mga Guarantor, madalas na issue ng mga Pinoy sa Japan
Panloloko sa mga online shopping, madalas ring issue ng mga Pinoy sa Japan
Tinakasang utang, malimit na issue ng mga Pinoy sa Japan
Mag-ingat sa Refugee application scam na kumakalat now sa Pinas
Malaking patubo, madalas na problem ng mga nangungutang na mga Pinoy sa Japan
Ano ang gagawin ninyo kung nabiktima kayo ng scam o manloloko dito sa Japan?
Ano ang gagawin pag-naloko ka dito sa Japan (Part 1: Submitting a Police Report)
Ano ang gagawin pag-naloko ka dito sa Japan (Part 2: Reporting to Immigration)
Mag-ingat sa mga kumakalat na Online Working Visa Application
Pinoy refugee applicants, increases this first half of year 2017
Mag-ingat sa mga investment scam na naglalabasan na naman
Intl Driving License, kinakuha ng mga Chinese sa Pinas para makapag-drive sa Japan
Scam sa palitan ng yen to peso, kumakalat dito sa Japan