malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Tinakasang utang, malimit na issue ng mga Pinoy sa Japan

Jan. 09, 2017 (Mon)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Isa pa sa mga gulo at problemang madalas na mapasukan ng mga Pinoy dito sa Japan ay ang mga utang na tinakbuhan o hindi na binabayaran ng mga taong kanilang tinulungan. Madalas kaming makatanggap ng mga message here in MALAGO about this kind of problem, asking for some advise kung paano nila mababawi ang perang pinautang o mapilit na magbayad ang taong nagkautang sa kanila.


This is a common problem sa ating mga Pi...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.