malago logo    Home    About Us    Forum    News

Portal Top


Koyou Hoken (Unemployment Insurance)


Information you should know about the unemployment insurance na binabayaran ng isang worker dito Japan. What is this insurance, and most of all, ano-ano ang mga benefits nito.


Ano ang Unemployment Insurance in Japan?
Sino ang meron control ng KOYOU HOKEN at san kumukuha ng budget?
Paano malalaman kung meron kayong KOYOU HOKEN na babayaran pag-start sa work?
Sino-sno ang eligible na makakasali sa KOYOU HOKEN?
Employment Insurance Card, patunay na kayo ay member ng KOYOU HOKEN
How to confirm kung talagang member kayo ng KOYOU HOKEN?
Paano ang computation ng inyong monthly contribution sa KOYOU HOKEN?
Ano-ano ang mga benefits na makukuha sa KOYOU HOKEN?
KOYOU HOKEN Benefit 1: Job Application Benefit (KIHON TEATE: Basic Benefit)
KOYOU HOKEN Benefit 2: Child Care Leave Benefit (IKUJI KYUUGYOU KYUUFU)
KOYOU HOKEN Benefit 3: Nursing Care Leave Benefit (KAIGO KYUUGYOU KYUUFU)
KOYOU HOKEN Benefit 4: Training and Study Benefit (GINOU SYUTOKU TEATE)
KOYOU HOKEN Benefit 5: Re-Employment Assistance Benefit (SYUUSYOKU SOKUSHIN KYUUFU)
Important things to remember about KOYOU HOKEN
KOYOU HOKEN Basic Benefit Application Flow (Step by Step Guide) Part 1
KOYOU HOKEN Basic Benefit Application Flow (Step by Step Guide) Part 2