malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Latest Portal Information


These are the latest information now registered here in Malago Portal section. Click the link on the navigation bar for more information on each genre.


Seikatsu Hogo (SH) Benefit, bababa ng almost 10% starting year 2018
Paano ninyo malalaman kung meron kayong matatanggap na BONUS?
Employee with 800 lapad na salary yearly, itataas ang tax
Forest Tax, isasakatuparan simula year 2024
Careworker trainee, maaaring mabigyan ng CAREWORKER WORKING VISA
Ano ang mangyayari kapag hindi kayo nagbayad ng KOKUMIN NENKIN?
Mag-ingat sa mga investment scam na naglalabasan na naman
Nenkin (Pension) Rate, tumaas simula September 2017
Free college education for low income family, isasabatas
Penalty for illegal gold smuggling, lalong patitibayin
Visa Extension application, magiging online na by year 2018
Ano ang nenkin payment postponement system na maaari nyong ma-avail?
Ano ang nenkin payment exemption benefit na maaari nyong ma-avail?
Refugee applicants, lilimitahan na ang pagtatrabaho sa Japan
Pagkakaiba ng careworker trainee sa mga careworker under JPEPA
NENKIN BENEFIT 7: Additional pension para sa batang asawa at minor kids
Ano ang mangyayari kapag tumanggap ng nenkin above 65 years old?
Ano ang mangyayari kapag tumanggap kayo ng nenkin before 65 years old?
At what age pwedeng matanggap ang retirement pension dito sa Japan?
Magkano ang possible na matatanggap ninyong retirement pension dito sa Japan?