malago logo    Home    About Us    Forum    News

Portal Top


Pregnancy Guide


Guide in having a baby here in Japan from being pregnant to the registration of baby and its visa application.


Preparation need to do in having a baby here in Japan
Applying for Maternity Passbook (BOSHI TECHOU)
Recognition of an unborn child (TAIJI NINCHI)
Merits ng TAIJI-NINCHI (Unborn Child Recognition)
Applying for Maternity Leave (SANKYUU) sa company
Benefits you can apply during Maternity Leave
How to apply for SYUSSAN TEATEKIN (BENEFIT FOR CHILD DELIVERY)?
Walang SYUSSAN TEATEKIN (BENEFIT FOR CHILD DELIVERY) sa Kokumin Kenkou Hoken
42 LAPAD na Lump-sum allowance for childbirth
Magkano ang nagagastos sa panganganak dito sa Japan?
Caesarian operation sakop ng kenkou hoken (health insurance)
Paano maiiwasan ang mataas na bayarin sa panganganak?
Paano maibabalik ang gastos kung sakaling sa Pinas kayo nanganak?
Application & registration to do after giving birth in Japan
How to do Birth Registration here in Japan (Japanese Baby)?
How to do Birth Registration in Japanese Embassy in Philippines?
How to do Birth Registration here in Japan (Pinoy Baby)?
How to apply for Health Insurance of new born baby?
How to Apply for Infant Medical Expenses Support?
How to apply for your baby Child-Care Allowance?
Gift Money for childs birth from local municipality
Application of Report of Birth (ROB) for new born baby (Pinoy Only)
Philippine Passport application of new born baby (Pinoy Kids)
Visa application of your new born baby (Pinoy Kids)
Maternity leave sa work after giving birth sa inyong baby
Child care leave application after maternity leave
How to apply for CHILD CARE LEAVE (CCL) after maipanganak ang baby?
No payment in SYAKAI HOKEN (Social Insurance) during work leave
Mga conditions upang makakuha ng Child Care Leave (CCL)
Dual citizenship application ng isang bagong silang na baby