malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Ano ang mga demerit kung tumatanggap ng Seikatsu Hogo benefit?

Jan. 28, 2015 (Wed)


SBI Remit, for faster remittance service to the Philippines.


Once na ikaw ay nagsimulang tumanggap na ng benefit, meron mga demerit or mga bagay na di mo na kayang gawin gaya ng dati ng hindi ka pa applicant nito. Ang mga demerit na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ring Japanese na hindi gustong tumanggap nito.


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Ang natatanggap na support from this ben...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.