malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Immigration Memo


Ano ang mga main reason ng mga Seikatsu Hogo applicants?

Jan. 28, 2015 (Wed)


For your TAX REFUND (Income & Residence Tax), apply now at P&G Company Office.


Tulad ng mga nasulat dito, ang Seikatsu Hogo ay kadalasang kinakailangan ng mga taong nagtatrabaho subalit kulang pa rin ang kanilang kinikita upang makapamuhay dito sa Japan ng naayon at minimum condition. Subalit ito lang ba talaga ang dahilan, dahil taon taon unti-unting lumalaki ang bilang nga mga applicants nito.


Ayon sa data ng Ministry of Labor, ang m...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.