malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Ano ang mga main reason ng mga Seikatsu Hogo applicants?

Jan. 28, 2015 (Wed), 180 views


For your documents translation, contact us here in MALAGO.Tulad ng mga nasulat dito, ang Seikatsu Hogo ay kadalasang kinakailangan ng mga taong nagtatrabaho subalit kulang pa rin ang kanilang kinikita upang makapamuhay dito sa Japan ng naayon at minimum condition. Subalit ito lang ba talaga ang dahilan, dahil taon taon unti-unting lumalaki ang bilang nga mga applicants nito.


Ayon sa data ng Ministry of Labor, ang m...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.