malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Important reminders in getting married with Japanese in the Philippines

Apr. 21, 2015 (Tue)


Kung meron kayong plan na magpakasal sa inyong Japanese partner, make sure na masunod ninyo ang step by step procedure ng pagpapakasal sa kanila sa Pinas bago kayo magpakasal talaga dahil kapag hindi ninyo ito nasunod, malaki ang possibility na magaya kayo sa maraming mga kababayan natin na kinasal sa mga Japanese subalit hindi man lang ma-register sa Japan ang kanilang marriage, hindi makakuha ng visa at hindi makapunta ng Japan.


Nowadays, when it comes to Japanese Spou...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.