malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Ano ang documents na makukuha na katibayan ng Seikatsu Hogo applicant?

Jan. 28, 2015 (Wed), 87 views


For your documents translation, contact us here in MALAGO.Kapag aprobado na ang inyong Seikatsu Hogo applicant, you can get a document na nagpapatunay na kayo ay tumatanggap ng benefit na ito. At ang document na ito ay pwede ninyong magamit bilang proof na meron kayong natatanggap na pera sa anomang application na inyong isasagawa kung kinakailangan ninyo.


Ang document na ito ay tinatawag na 生...SIGNUP OR LOGIN USING YOUR FACEBOOK ACCOUNT ONLY BY CLICKING THE BUTTON ABOVE TO VIEW THE ENTIRE CONTENTS.