malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Usapang Common Sense


Mga basic information na dapat ninyong malaman kung kayo ay nandito sa Japan o maninirahan dito ng matagal.


Bakit walang record ng Birth/Marriage Certificate sa NSO
Sundin ang batas ng Pinas kahit na PR sa Japan kung Pinoy ang citizenship
Staying in Japan even for 1 day after expiration of visa is already an overstayer
Tourist/Family Visit Visa is not LEGAL to work in Japan
Family, hindi pwedeng mag-guarantor ng student & working visa application
Bakit hindi nabibigyan ng Long Term Visa ang mga parents at kapatid ng Immigration?
Philippine visa, need kung magtatagal ang inyong anak na Japanese sa Pinas
Ano ang condition para maging Japanese citizenship ang bagong silang na bata?
Visa papasok ng Japan, sa Japanese Embassy (thru Accredited Agency) ang apply at hindi sa Japan Immigration
Kailangang maging legal or registered member muna bago makakuha ng mga social benefit
Sa mga magpapakasal dito sa Japan, alamin ang pagkakaiba ng LCCM sa Marriage License
Apply agad ang mga documents na dapat apply bago abutin ng mga pagbabago sa batas
Walang special pardon sa mga matagal ng overstayer dito sa Japan
Paano makapag-apply ng student visa dito sa Japan?
Paano makakapag-apply ng WORKING VISA to work legally in Japan?
It takes time bago makapag-apply ng Permanent Visa (PV) dito sa Japan
Halaga ng perang maipapasok at mailalabas ng isang traveller sa Pinas
Halaga ng perang maipapasok at mailalabas ng isang traveller sa Japan